дебелина

същ. - размер, обем
същ. - плътност, пълнота, масивност
същ. - мазнина, шишкавина, тлъстина, затлъстяване

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • дебелина — и/, ж., діал. Товщина, щільність …   Український тлумачний словник

  • ТОЛЩИНА УГЛОВОГО ШВА — наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального противления основного металла (Болгарский язык; Български) дебелина на ъгловия шев (Чешский язык; Čeština) tloušťka koutového svaru (Немецкий язык; Deutsch) Kehlnahtdicke… …   Строительный словарь

  • Кушингова болест — (по американскиот хирург Х. Кушинг, 1869 1939) мед. ретка болест од која почесто страдаат жените се карактеризира со дебелина, појава на брада и мустаќи, шеќерна болест и покачен крвен притисок …   Macedonian dictionary

  • адипозност — (лат adeps, adipis маст) дебелина, згоеност …   Macedonian dictionary

  • алоготрофија — (грч alogos спротивен на намената, trepho храни) мед 1. несразмерна дебелина на одделни делови од телото, 2. несразмерност во развитокот на екстремитетите поради нееднаква и несразмерна исхрана на одделни делови на телото …   Macedonian dictionary

  • артритизам — (грч arthron зглоб) мед состав на телото што е склон кон дебелина, шеќерна болест, болести на коските, камен во жолчката и во бубрезите, артериосклероза, невралгија, астма и др …   Macedonian dictionary

  • бар-код — (анг bare code пругав код) комп шифра во вид на вертикални линии (со различна дебелина) и броеви служи за обележување на комерцијални производи, се дешифрира со баркоден скенер, првите 3 линии и броеви ja означуваат државата, следните 5 фирмата,… …   Macedonian dictionary

  • онкогенеза — (грч. onkos дебелина, надуеност, genesis настанок) процес на создавање на тумор …   Macedonian dictionary

  • пиластер — (итал. pilaster) арх. четвртест столб што стои до самиот ѕид или со еден дел од својата дебелина е вграден во ѕидот …   Macedonian dictionary

  • тиреоидин — (грч. thyreoeidos штитовиден) фарм. прав од исушена и столчена материја од телешка или овнешка тироидна жлезда се употребува во органотерапијата против гушавост, дебелина, Базедова болест и др …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.